Skip to content
On this page

一个发布订阅模式实现

js
/**
 * 发布订阅模式
 */

const Event = (function () {
 var _global = this,
  _default = 'default';

 /**
  * 需要有 listen trigger remove create
  */
 return (function () {
  // 定义模式
  var _listen, _trigger, _remove, _create;
  // 定义方法
  var _shift = Array.prototype.shift, _unshift = Array.prototype.unshift, _slice = Array.prototype.slice;
  var each = function (arr, fn) {
   var ret;
   for (var index = 0; index < arr.length; index++) {
    var item = arr[index];
    ret = fn.call(item, index, item);
   }
   return ret;
  }
  // 定义空间
  var namespaceCache = {};

  _listen = function (cache, key, fn) {
   if (!cache[key]) {
    cache[key] = [];
   }
   cache[key].push(fn);
  }

  _trigger = function () {
   var cache = _shift.call(arguments),
    key = _shift.call(arguments),
    args = arguments,
    stack = cache[key],
    _self = this;

   if (!stack || stack.length === 0) {
    return;
   }

   return each(stack, function () {
    return this.apply(_self, args);
   })
  }

  _remove = function (cache, key, fn) {
   if (cache[key]) {
    cache[key].forEach(function (item, index) {
     if (item === fn) {
      cache[key].splice(index, 1);
     }
    });
   } else {
    cache[key] = [];
   }
  }

  _create = function (namespace) {
   var namespace = namespace || _default;
   var cache = {},
    offlineStack = []; // 离线时间
   var ret = {
    listen: function (key, fn, last) {
     _listen(cache, key, fn);
     // 如果离线时间栈是null,则之间听,否则需要将事件放入离线栈
     if (offlineStack === null) {
      return;
     }
     // 表明执行最后一个事件
     if (last === 'last') {
      offlineStack.length && offlineStack.pop()();
     } else {
      each(offlineStack, function () {
       return this();
      })
     }

     offlineStack = null;
    },
    one: function (key, fn, last) {
     this.remove(key, fn);
     this.listen(key, fn, last);
    },
    remove: function (key, fn) {
     _remove(cache, key, fn);
    },
    trigger: function () {
     var fn, args, _self = this;
     // 将cache放入首位
     _unshift.call(arguments, cache);
     args = arguments;
     fn = function () {
      return _trigger.apply(_self, args);
     };
     // 如果有离线事件,则放进去
     if (offlineStack) {
      return offlineStack.push(fn);
     }
     return fn();
    }
   }

   return namespaceCache[namespace] ? namespaceCache[namespace] : namespaceCache[namespace] = ret;
  };

  return {
   create: _create,
   one: function (key, fn, last) {
    var Event = this.create();
    Event.one(key, fn, last);
   },
   remove: function (key, fn) {
    var Event = this.create();
    Event.remove(key, fn);
   },
   listen: function (key, fn, last) {
    var Event = this.create();
    Event.listen(key, fn, last);
   },
   trigger: function () {
    var Event = this.create();
    Event.trigger.apply(this, arguments);
   }
  }
 }())

}())


Event.trigger('click', 1);
Event.listen('click', function (a) {
 console.log(a);
})


Event.create('name').listen('click', function (a) {
 console.log('name', a);
})
Event.create('name').trigger('click', 1);


Event.create('name2').trigger('click', 1);
setTimeout(function () {
 Event.create('name2').listen('click', function (a) {
  console.log('name2', a);
 })
}, 1000);